Arkivlov med forskrifter blir mer «digitale»!

Skjermbilde av lova

Et lovverk som blir tilpasset vår digitale hverdag er ikke å forakte. Endelig! Vi kan vel si at det var på tide. Først ble arkivforskriften sendt på høring med høringsfrist 15.01.2017. Høringssvarene viste at det var behov for å se nærmere på Riksarkivarens bestemmelser som har hatt høringsfrist 1. mai 2017. I tillegg har Stortinget […]