Arkivlov med forskrifter blir mer «digitale»!

Skjermbilde av lova

Et lovverk som blir tilpasset vår digitale hverdag er ikke å forakte. Endelig! Vi kan vel si at det var på tide. Først ble arkivforskriften sendt på høring med høringsfrist 15.01.2017. Høringssvarene viste at det var behov for å se nærmere på Riksarkivarens bestemmelser som har hatt høringsfrist 1. mai 2017. I tillegg har Stortinget bedt om at det settes i gang arbeid med å revidere selve Arkivlova.

Vi som underviser i faget vil snart slippe å forklare at Riksarkivaren har tillatt forvaltningen å avvike noe fra lovverket for å få våre digitale arkiv til å fungere mest mulig effektivt. Et eksempel er bestemmelsen om bruk av stempel og hva stemplene minimum skal inneholde av informasjon. Bestemmelsen var viktig for å sikre kontroll på papirdokumentene. Denne bestemmelsen blir om kort tid historie.

Våre kurs er klare for å bli oppdatert når forskriftene og etter hvert arkivloven får fastsatt dato for iverksettelse.

Er du nysgjerrig?

Følg gjerne med på status på arbeidet med arkivforskriften og se på noen av høringssvarene: Arkivforskriften