NETTOPPlæring tilbyr veiledning for offentlig sektor innen fagområdet arkiv- og dokumentforvaltning. Vi har kompetanse i lovverket knyttet til både digitale og fysiske arkiv, samt det praktiske arbeidet som må til for å få en best mulig drift og flyt i arbeidet for alle parter.

Eksempler på oppgaver vi kan hjelpe med:

 • Tilsyn – pålegg: Veiledning – Få oversikt og hjelp til å sikre at påleggene blir lukket.
 • Arkivplan – internkontroll for arkivarbeidet: Hjelp i arbeidet for å sikre alt fra minimumskrav til mer omfattende planer.
 • Rutiner som sikrer kvalitet og er forståelig for den som skal utføre oppgavene.
 • Arkivfaglig veiledning og støtte for å sikre god drift av digitale / elektroniske arkiv.
 • Kartlegging av virksomhetens arkivmateriale.
 • Veiledning i konkrete arkivfaglige problemstillinger.
 • Kompetanseoverføring – intern opplæring.

Vårt hovedfokus er å hjelpe den enkelte virksomhet til å kunne ta gode og riktige beslutninger. Vi legger vekt på hjelp til selvhjelp, ved å gi økt forståelse, trygghet og kompetanse.

NOEN REFERANSER

 • Lier kommune: Arkivfaglig veiledning
 • Kommuneforlaget: Prosjektledelse for revisjon av K-koder 2012-2015,  2016-2019, 2020-2023 og 2024-2027
 • Modum kommune: Arkivfaglig veiledning i overgangen til elektronisk arkiv og oppgradering av ESA8.
 • ForvaltningSenteret AS: Arkivfaglig veiledning i drift av arkivdepot og support til kunder av ForvaltningSenteret. Underleverandør i oppdrag for bl.a.:
  • Lier kommune – Arkivplan / tilsyn
  • Modum kommune (kartlegging av arkivmateriale).
  • Forbrukerrådet og for Statens pensjonskasse (Ordningsprosjekter).
  • Øvre Eiker kommune – arbeid knyttet til arkivuttrekk og arkivplan / tilsyn  
 • NRBR – Nedre Romerike brann- og redningstjeneste IKS: Bruk av arkivkoder i deres NOARKsystem. K-koder: Veiledning og opplæring av superbrukere og saksbehandlere.