NETTOPPlæring tilbyr nettkurs, intern opplæring og konsulenttjenester innen fagområdet arkiv og dokumentforvaltning for offentlig sektor.

SE VÅR PRESENTASJON HER

NETTOPPlæring ble etablert som et AS i 2011 med basis i nettkurs og andre kurs som ble utarbeidet og driftet av konsulent Else Marie Moe. Arkivskolen ble fra 2001-2011 markedsført gjennom Fagakademiet (tidligere Kommunal Kompetanse).

Profil og mål

Vår profil er at kursene skal være åpne for alle. Det betyr at vi ikke krever forkunnskaper for noen av kursene. Vårt mål er at deltakerne får en god faglig plattform og blir motivert til å skaffe seg enda mer kompetanse innen fagfeltet. Et kurs gjennom oss kan for eksempel være første skritt på veien til studier ved et universitet.

Økt kompetanse – høyere kvalitet

Vårt ønske er å heve kompetansen slik at ansatte kan utføre sitt arbeid med større faglig trygghet.

Vi har tro på at vi på den måten kan være med på å heve kvaliteten både på bruk av offentlighetsloven og på arkivarbeidet i offentlig sektor.

Våre kunder/deltakere

Vi har kunder/deltakere fra både offentlig og halvoffentlig sektor.
Dette kan for eksempel være kommuner, fylkeskommuner, statlige virksomheter som departementer, helseforetak, direktorater, fylkesmenn, råd som konfliktråd, forbrukerrådet også videre. I tillegg har vi en økende andel privatpersoner som deltakere på nettkursene. Dette omfatter både ansatte i offentlig sektor, personer i praksisarbeid, lærlinger og arbeidssøkere.

Karin Gjelsten
NETTLÆRER

I 2016 var vi så heldige å få Karin Gjelsten som nettlærer på Arkivskolen. 

Karin har arbeidet med arkiv siden 1985. Hun har jobbet som avdelingsleder ved Bergen Byarkiv, avdeling for moderne arkiv siden 2000.

Hennes hovedoppgaver består av arkivdanning, overordnede rutiner i kommunen samt digitale arkiv. Karin er aktivt med i ulike arkivfaglige nettverk.

Gjertrud

Gjertrud Bryne Kristiansen
NETTLÆRER

Gjertrud har vært nettlærer på Arkivskolen siden 2005 og på nettkurset Elektronisk dokumenthåndtering, som hun også var med på å utvikle.

Gjertrud har bred og lang erfaring fra daglig arbeid med arkiv også som arkivleder, i både statlig, privat og kommunal sektor. Sist i Drammen kommune.

Denne erfaringen ønsker hun å dele i sitt arbeid som nettlærer på Arkivskolen.

 

Else Marie Moe
DAGLIG LEDER - KONSULENT - NETTLÆRER

else@nettopplaering.no
98 82 13 88

Else er daglig leder av NETTOPPlæring. Hun har utviklet og drevet nettkurs siden 2000 som selvstendig næringsdrivende. I samme periode har hun holdt en rekke arkivkurs for Fagakademiet (tidligere Kommunal Kompetanse), Kommuneforlaget, DIFI (Statskonsult), Fagforbundet og for diverse kommuner.

De siste årene har NETTOPPlæring hatt fokus på nettkurs og oppdrag/intern opplæring for kunder knyttet til offentlig sektor.

Elses oppgaver i dag er: Utvikling og drift av nettkurs, nettlærer, arkivfaglig konsulent og kursholder. I tillegg til dette kommer daglig drift av NETTOPPlæring.

Else har i flere år også vært aktiv som styremedlem i Norsk Arkivråd og Arkivakademiet.

2348

DELTAKERE TOTALT

Totalt antall deltakere på nettkurs hos oss pr 1.4.2019.

1435

DELTAKERE ARKIVSKOLEN

Fra forskjellige kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter med flere pr 1.4.2019

64%

KOMMUNER

269 av 422 forskjellige kommuner /IKS har hatt deltakere på nettkurs hos oss

89%

FYLKESKOMMUNER

16 av 18 fylkeskommunerhar hatt deltakere på nettkurs hos oss