NETTOPPlæring tilbyr nettkurs, intern opplæring og konsulenttjenester innen fagområdet arkiv og dokumentforvaltning for offentlig sektor.

SE VÅR PRESENTASJON HER

NETTOPPlæring ble etablert som et AS i 2011 med basis i nettkurs og andre kurs som ble utarbeidet og driftet av Else Marie Moe. Arkivskolen ble fra 2001-2011 markedsført gjennom Fagakademiet (tidligere Kommunal Kompetanse).

Profil og mål

Vår profil er at kursene skal være åpne for alle. Det betyr at vi ikke krever forkunnskaper for noen av kursene. Vårt mål er at deltakerne får en god faglig plattform og blir motivert til å skaffe seg enda mer kompetanse innen fagfeltet. Et kurs gjennom oss kan for eksempel være første skritt på veien til studier ved et universitet.

Økt kompetanse – høyere kvalitet

Vårt ønske er å heve kompetansen slik at ansatte kan utføre sitt arbeid med større faglig trygghet.

Vi har tro på at vi på den måten kan være med på å heve kvaliteten både på bruk av offentlighetsloven og på arkivarbeidet i offentlig sektor.

Våre kunder/deltakere

Vi har kunder/deltakere fra både offentlig og halvoffentlig sektor.
Dette kan for eksempel være kommuner, fylkeskommuner, statlige virksomheter som departementer, helseforetak, direktorater, fylkesmenn, råd som konfliktråd, forbrukerrådet også videre. I tillegg har vi en økende andel privatpersoner som deltakere på nettkursene. Dette omfatter både ansatte i offentlig sektor, personer i praksisarbeid, lærlinger og arbeidssøkere.

Thomas Heie Haugerud
NETTLÆRER

Thomas har arkiverfaring fra både statlig og privat sektor siden 2008.

Fra 2011 han har jobbet med dagligarkiv i staten, bl.a. i flere departementer,  universitetssektoren og forvaltningen. Han jobber i dag som fagansvarlig.

Thomas ønsker å dele sin erfaring og kompetanse som nettlærer på Arkivskolen og bidra til et høyere faglig nivå i arkivsektoren.

 

Else Marie Moe
DAGLIG LEDER - KONSULENT - NETTLÆRER

else@nettopplaering.no
98 82 13 88

Else er daglig leder av NETTOPPlæring. Hun har utviklet og drevet nettkurs siden 2000 som selvstendig næringsdrivende. I samme periode har hun holdt en rekke arkivkurs for Fagakademiet (tidligere Kommunal Kompetanse), Kommuneforlaget, DIFI (Statskonsult), Fagforbundet og for diverse kommuner.

De siste årene har NETTOPPlæring hatt fokus på nettkurs og oppdrag/intern opplæring for kunder knyttet til offentlig sektor.

Hennes oppgaver i dag: Utvikling og drift av nettkurs, nettlærer og arkivfaglig konsulent. I tillegg til dette kommer daglig drift av NETTOPPlæring.

Else har i flere år også vært aktiv som styremedlem i Norsk Arkivråd og Arkivakademiet.

ØYVIND FUGLESTVED BAKKEVIG
NETTLÆRER

 
Vi har vært så heldige å få Øyvind som ny nettlærer hos oss.
 
Mer informasjon kommer!

3036

DELTAKERE TOTALT

Totalt antall deltakere på nettkurs hos oss pr 1.3.2022.

1679

DELTAKERE ARKIVSKOLEN

Fra forskjellige kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter med flere pr 1.3.2022