NETTOPPlæring tilbyr nettkurs knyttet til offentlighet og dagens digitale arkiv- og dokumentforvaltning i offentlig sektor.

ARKIVSKOLEN

Skaff deg en solid basis og forståelse av det daglige arbeidet med digitale arkiv.

Fleksibel opplæring: Du velger selv når, hvor og hvor raskt du jobber med kurset. Tilgang i ett år. Sett av 3 timer pr uke til arbeid med kurset.

Nettkurs med ti innleveringer.

Pris: 16.400,-

Oppstart hver mandag! 

Mer om kurset Meld deg på kurset

Offentlighetsloven

en praktisk innføring

Vurderer du offentlighet på dokumenter?

Dette kurset vil gjøre deg mer fortrolig med hvordan du skal forstå og bruke Offentlighetsloven.

Pris: 5.500,- per deltaker.

Oppstart hver mandag!

 

Mer om kurset Meld deg på kurset

ARKIVSKOLEN LIGHT

Arkivskolen uten innsendingsoppgaver, men med samme faglige innhold. 6 måneders tilgang med en avsluttende elektronisk test.

Pris: 7.600,- per deltaker.

Oppstart hver mandag!

Mer om kurset Meld deg på kurset

Nettkurs i bruk av K-koder

Bli kjent med regler for bruk av emnebaserte K-koder og få trening i valg av koder.

Er du fortrolig med bruk av K-koder, gjør du bedre og raskere valg. Oppstart hver mandag!

Pris: 3.500,- per deltaker.

Oppstart hver mandag!

Mer om kurset Meld deg på kurset

Gjennom våre kurs ønsker vi å gi en solid faglig forståelse av dagens digitale arkiv- og dokumentforvaltning i offentlig sektor.

Dokumentasjonen som dannes og lagres i forvaltningens arkiver er en av grunnpilarene i vårt demokrati. Det daglige arbeidet med arkiv- og dokumentforvaltning er et redskap for å skape mer effektiv og rasjonell drift og tjenesteutøvelse i forvaltningen. Ved å ha dette som utgangspunkt vil arkivenes nytteverdi øke.

Offentlighetsloven er en annen grunnpilar som sikrer retten til innsyn i denne dokumentasjonen. Både saksbehandlerne, lederne og arkivet må daglig forholde seg til reglene i offentlighetsloven. Dette er nødvendig både for å sikre innsynsretten samt å sikre at det ikke gis urettmessig tilgang til opplysninger i forvaltningens dokumenter.

Vi tilbyr flere typer nettkurs som kan gi deg økt kompetanse på dette fagområdet. Vårt mest omfattende kurs er Arkivskolen som krever skriftlige innleveringer. De andre kursene godkjennes elektronisk – enten ved hjelp av en avsluttende obligatorisk test eller som i nettkurset K-koder, som godkjennes ved å ha gått gjennom alle delene av kurset.

Du velger selv oppstartsdato på de fleste kursene og du vil alltid ha tilgang til en veileder med fagkompetanse. Etter å ha fått tilgang til et nettkurs bestemmer du selv når eller hvor du ønsker å jobbe med kurset. Vi har ikke samlinger eller faste frister på noen av nettkursene våre.

Vi benytter læringsplattformen Didac trainer.