1

BLI GOD I BRUK AV K-KODER

K-koder er en arkivnøkkel, et emnebasert kodesystem som benyttes i arkivene til kommuner og fylkeskommuner. K-koder brukes for å markere hvilket emne en arbeidsprosess/saksmappe omhandler.

Kurset leder deg aktivt gjennom regler, eksempler og øvelser! Hensikten er at du skal bli god på valg av koder fra K-koder.

Bedre koder med mindre ressursbruk!

Nettkurset vil gi deg

 • Innføring i regler og bruk av kodene
 • Trening i å velge gode koder
 • Forståelse av hva K-koder er og nytteverdien for deg og din virksomhet

Formålet

Målet med kurset er å sikre best mulig bruk av K-koder og dermed øke kvaliteten på gjenfinning i de digitale arkivene hvor K-koder benyttes.

Ved å kjenne til hensikten med K-koder og hvordan kodene skal brukes vil man få en mer enhetlig bruk av kodene i de forskjellige kommunene og fylkeskommunene.

2

KURSINNHOLD OG MÅLGRUPPE

Målgruppe

Saksbehandlere, ledere og arkivarer som bruker K-koder.

Studenter, arbeidssøkere o.l. som ønsker denne kompetansen.

Kursinnhold

Kurset tar for seg bit for bit av nøkkelen og har mange oppgaver for at deltakerne skal få de emnebaserte K-kodene inn under huden!

Kurset er delt opp i flere temaer:

 • Bli kjent med K-koder
  • E-arkiv og K-koder
  • K-koder og arbeidsprosesser
 • Fellesklassene – bruk av koder og øvelser
 • Fagklassene – bruk av koder og øvelser
 • Tilleggkoder – bruk av koder og øvelser
 • Hvordan sette sammen koder – med øvelser
 • Unntak, tips og info

Du finner også mange ekstraoppgaver som vil gi litt ekstra trening i valg av koder.

3

INTERAKTIVT NETTKURS

Fleksibilitet

Du styrer selv når og hvor du jobber med kurset. Kurset har ingen samlinger og ingen faste frister utenom sluttdato etter 6 måneders tilgang.

Interaktivt nettkurs

Framdriften i kurset er avhengig av din aktivitet for å klikke fram info, eksempler og tips. Underveis må du løse oppgaver for å kunne gå videre i kurset.

Veiledning

Du har tilgang til veiledning underveis i kurset – via telefon eller e-post.

Tidsbruk

Kurset tar 4-10 timer å gjennomføre. I tillegg er det ekstraoppgaver som gir ekstra trening. Repeter så ofte du vil i de 6 månedene du har tilgang til kurset.

Kurshefte

Som kurshefte kan alle trykte utgaver av K-koder fra 2024-2027 og tilbake til 2012-2015 benyttes. Kurset er på bokmål.

4

PRAKTISK INFORMASJON

Oppstart

Oppstart hver mandag

Lengde på kurset

6 måneder

Pris uten kurshefte

Kr. 3.500,- pr deltaker 

Ta kontakt hvis dere er en gruppe med 10 eller flere deltakere

Pris for kurshefte

Ved behov for tilgang til en utgave av K-koder, velg versjonen som arbeidsplassen din benytter.

K-KODER Kommunenes arkivnøkkel (KF – Kommuneforlaget). Pris per hefte:

Kursutgave 2020-2023 – bokmål: Kr. 559,- inkl. mva.

Kursutgave 2024-2027 – bokmål: Kr. 650,- inkl. mva.

Kursutgavene bestilles ved påmelding til kurs. Ønsker du en eldre utgave, ta kontakt.

Påmelding

Påmelding bindende etter oppstartsdato.

Tilgang og kursbevis

Deltaker har tilgang til kursinnholdet i 6 måneder. Kursbevis tildeles elektronisk etter gjennomført kurs.

eLæringsplattform

Vi bruker Dicac trainer som læringsplattform for alle kursene våre – Didac.no

Kunder

Privatpersoner, ansatte i kommuner og fylkeskommuner.

5

KONTAKT

Noe du lurer på?

post@nettopplaering.no / 940 18 200

Fagansvarlig for nettkurset

Else Marie Moe

Les mer om oss Presentasjon av kurs på vår læringsplattform