1

ARKIVSKOLEN

ETT-ÅRIG NETTKURS

For deg som ønsker

 • Et faglig grunnlag for å delta i den daglige driften av elektroniske arkiv i offentlig sektor
 • Faglig påfyll og oppdateringer knyttet til det daglige arkivarbeidet som utføres i offentlig sektor

Formål

Formålet med kurset er å gi deg nødvendig faglig innsikt for å utføre en god jobb i det daglige arbeidet med elektronisk arkiv.

I kurset får du

 • Grunnleggende arkivfaglig kompetanse
 • Innsikt i og forståelse av hensikten med oppgavene i arkivet
 • Større faglig trygghet i det daglige arbeidet
 • Innsikt i hva som må kvalitetssikres og hvorfor
 • Faglig veiledning fra din nettlærer

2

KURSINNHOLD OG MÅLGRUPPE

Kurset tar utgangspunkt i en elektronisk hverdag og legger stor vekt på praktisk vinkling av fagstoffet. Teksten er derfor krydret med eksempler fra både statlige og kommunale virksomheter. Vi leder deg også gjennom aktuelt lovverk.

Kurspakken inneholder

 • Fagstoff (ca 200 sider)
 • Quiz til hvert tema
 • Treningsoppgaver
 • Lenker til lovverk og artikler
 • Ti innsendingsoppgaver

Fleksibilitet

Du styrer selv når og hvor du jobber med kurset.  Ved å bruke ett år på kurset beregner vi 3 timers innsats pr uke. Kurset har ingen samlinger og ingen faste frister for innlevering av besvarelser. Det betyr at du har mulighet til å fullføre kurset raskere om du ønsker det.

Målgrupper

 • Ansatte som jobber med arkiv i offentlig sektor
 • Lærlinger, praktikanter eller arbeidssøkere som ønsker grunnleggende arkivfaglig kompetanse

3

TEMA OG OPPGAVER

Kurset er inndelt i ti ulike temaer

 • Arkiv og dokumentasjon
 • Dokumentene
 • Journalføring
 • Daglige arbeidsoppgaver
 • Arkivkoder
 • Periodisering
 • Bevaring og kassasjon
 • Innsyn og offentlighet
 • Arkivplan
 • Kvalitet i alle ledd

Oppdateringer – Lovverk

Ved endringer i lovverk knyttet til innholdet i kurset, sørger vi for å holde deltakerne og kurset oppdatert. Vi informerer deltakere om at endringer kommer og forklarer hva endringene omfatter. I tillegg oppdateres pensum når endringene er trådt i kraft.

Innsendingsoppgavene

Alle svar på innsendingsoppgavene blir kommentert og evaluert av din nettlærer. For å få kursbevis må alle besvarelsene være godkjent. Hvis en besvarelse ikke blir godkjent får du alltid muligheten til å levere ny tekst til vurdering.

4

PRAKTISK INFORMASJON

Oppstart

Oppstart hver mandag.

Påmelding

Velg ønsket oppstartsdato i påmeldingsskjema. Påmeldingen er bindende etter oppstartsdato.

Pris

Kr. 16.400,- pr. deltaker.

Prisen inkluderer tilgang til nettkurs og faglig veileder i ett år, samt alt nødvendig fagstoff.

Et springbrett til høyskolestudier

Arkivskolen gir ikke studiepoeng, men kan være et springbrett til å ta fatt på høyskolestudier i neste omgang.

5

KONTAKT

Noe du lurer på?

post@nettopplaering.no / 940 18 200

Veiledere

Thomas Heie Haugerud, Øyvind Fyglestved Bakkevig og Else Marie Moe

Presentasjon av kurs på vår læringsplattform