Våre kurs har som mål å overføre kompetanse og forståelse for bruk av offentleglova og for god og sikker drift av elektronisk arkiv. Vi innhenter informasjon og bruker eksempler fra kundenes egen hverdag. I tillegg kan vi tilpasse innholdet i kursene i samråd med kundenes egne behov.

Animasjoner – med/uten oppgaver

I samarbeid med Growing Awareness Production tilbyr vi nå utvikling av animasjoner. Vi kan også koble til oppgaver slik at animasjonen blir en del av et nettkurs. 

Les mer om bruk av animasjoner

Offentleglova i boks!

Ønsker dere å bli tryggere i å vurdere innsyn i offentlige dokumenter? Kurset gir både innsikt i loven og i bruk av metode for å sikre gode vurderinger av offentlighet. Merinnsyn har selvsagt en sentral rolle. Ta kontakt for mer info

Arkivkurs: Fra rutinemessig tasting til helhetlig innsikt.

Hvordan sikre et oppdatert og effektivt digitalt arkiv? Kurset bygger på en felles forståelse av at saksbehandlere, ledere og arkivpersonalet sammen har ansvaret for å sikre et effektivt verktøy for virksomheten.

Et digitalt arkiv skal støtte opp om de tjenestene/oppgavene som virksomheten skal utføre. For å sikre dette er det behov for både en helhetlig innsikt og noen felles regler for bruk av digitalt arkiv. Fra halvdagskurs til todagerskurs. Ta kontakt for mer info

NOEN REFERANSER

Kompetanseoverføring 

– internkurs for bl.a.:

  • AKST – Agder kommunale støttetjenester
  • Vestfold Vann
  • IMDI, DSS
  • Hamar kommune
  • Krødsherad kommune
  • Fredrikstad kommune
  • Troms Fylkeskommune
  • Statens sivilrettsforvaltning mfl.

Utvikling av animasjoner

– med og uten oppgaver:

  • IKT Agder – Animasjon: «Hvorfor dokumentere?»
  • Hafslund Nett – 3 aminasjoner med oppgaver