1

NETTKURS I OFFENTLIGHETSLOVEN

Offentlighetsloven handler om retten til innsyn i forvaltningens saksdokumenter, journaler m.m. Kurset har som mål å gi deg økt kompetanse på å forvalte denne innsynsretten.

Bli god på å vurdere dokumentinnsyn.
Få veiledning underveis ved behov.

Nettkurset vil gi deg

 • Kunnskap om hensikten og innholdet i loven.
 • Kunnskap og innsikt i å vurdere innsynskrav.
 • Innsikt i den juridiske tankegangen som vurderingene krever.
 • Forståelse for nødvendig bruk av skjerming.

Kurset gir deg også mulighet til å lære enda mer om de bestemmelsene som er spesielt aktuelle for deg. Du finner linker til fordypning i alle temaene.

2

KURSINNHOLD OG MÅLGRUPPE

Målgruppe

Saksbehandlere, ledere og arkivarer eller andre som har behov for å styrke sin kompetanse om loven.

Kurset inneholder

 • Forelesningstekst.
 • Eksempler.
 • Oppgaver.
 • Linker til fagstoff og artikler.
 • Kilder til fordypning.

Lovteksten, kursets forelesningstekst, eksempler og oppgaver vil gi deg det nødvendige grunnlaget til å kunne vurdere innsynskrav. Forelesningsteksten er nylig oppdatert med vekt på

 • vurdering av innsyn og merinnsyn samt
 • god oversikt over formål og vilkår for unntak fra innsynsretten.

3

TEMA OG OPPGAVER

Kurset er inndelt i ti temaer

 • Hensikt og formål
 • Rettigheter og plikter
 • Innsyn og merinnsyn
 • Unntak: Taushetsplikt
 • Unntak: Interne dokumenter
 • Unntak: §§ 17-27
 • Offentlig journal
 • Saksbehandling
 • Virkeområde
 • Gjenbruk av offentlig informasjon

Oppgaver

Hvert tema inneholder tester du kan utføre så mange ganger du ønsker.

I tillegg inneholder kurset en obligatorisk avsluttende test (multiple choice). Denne testen er utgangspunktet for å vurdere om du har bestått kurset eller ikke. For å bestå kreves 80 prosent riktige svar.

4

PRAKTISK INFORMASJON

Oppstart

Løpende oppstart. Du bestemmer selv når du ønsker å starte opp.

Pris

4.300,- pr. deltaker. Grupper på fire personer eller flere: Ta kontakt.

Tilbud nå: 1490,-  På grunn av korona-situasjonen ønsker vi å gjøre det mulig for deg å bruke tiden til å heve din kompetanse på offentlighetsloven.  

Beløpet kan deles opp i flere innbetalinger.

Prisen inkluderer

 • Tilgang til nettkurs i seks måneder.
 • Veiledning knyttet til kurset.
 • Oppdateringer underveis ved endringer i loven.

 

5

KONTAKT

Noe du lurer på?

post@nettopplaering.no / 940 18 200

Fagansvarlig for nettkurset

Else Marie Moe

Les mer om oss Last ned kursinvitasjonen Presentasjon av kurs på vår læringsplattform