NETTOPPlæring tilbyr nettkurs knyttet til offentlighet og dagens digitale arkiv- og dokumentforvaltning i offentlig sektor.

ARKIVSKOLEN

Skaff deg en solid basis og forståelse av det daglige arbeidet med digitale arkiv.

Ett-årig kurs med ti innleveringer. Fleksibel opplæring: Du velger selv når og hvor du jobber med kurset.

Ny hovedoppstart: 16. september 2019.  Fortsatt ledige plasser. Ta kontakt ved ønske om annen dato for oppstart.

Mer om kurset Meld deg på kurset

Offentlighetsloven

en praktisk innføring

Vurderer du daglig offentlighet på dokumenter?

Dette kurset vil gjøre deg mer fortrolig med  hvordan  du skal bruke Offentlighetsloven.

 

Oppstart når det passer deg!

Mer om kurset Meld deg på kurset

ARKIVSKOLEN LIGHT

Arkivskolen uten innsendingsoppgaver, men med samme faglige innhold.

Seks måneders tilgang med en avsluttende elektronisk test. Oppstart når det passer deg!

Mer om kurset Meld deg på kurset

Nettkurs i bruk av K-koder

Bli kjent med regler for bruk av K-KODER og få trening i valg av koder.

Er du fortrolig med bruk av K-koder, gjør du bedre og raskere valg. Oppstart når det passer deg!

Mer om kurset Meld deg på kurset

Gjennom våre kurs ønsker vi å gi en solid faglig forståelse av dagens digitale arkiv- og dokumentforvaltning i offentlig sektor.

Dokumentasjonen som dannes og lagres i forvaltningens arkiver er en av grunnpilarene i vårt demokrati. Det daglige arbeidet med arkiv- og dokumentforvaltning er et redskap for å skape mer effektiv og rasjonell drift og tjenesteutøvelse i forvaltningen. Ved å ha dette som utgangspunkt vil arkivenes nytteverdi øke.

Offentlighetsloven er en annen grunnpilar som sikrer retten til innsyn i denne dokumentasjonen. Både saksbehandlerne, lederne og arkivet må daglig forholde seg til reglene i offentlighetsloven. Dette er nødvendig både for å sikre innsynsretten samt å sikre at det ikke gis urettmessig tilgang til opplysninger i forvaltningens dokumenter.

Vi tilbyr flere typer nettkurs som kan gi deg økt kompetanse på dette fagområdet. Vårt mest omfattende kurs er Arkivskolen som krever skriftlige innleveringer. De andre kursene godkjennes elektronisk – enten ved hjelp av en avsluttende obligatorisk test eller som i nettkurset K-koder, som godkjennes ved å ha gått gjennom alle delene av kurset.

Du velger selv oppstartsdato på de fleste kursene og du vil alltid ha tilgang til en veileder med fagkompetanse. Etter å ha fått tilgang til et nettkurs bestemmer du selv når eller hvor du ønsker å jobbe med kurset. Vi har ikke samlinger eller faste frister på noen av nettkursene våre.

I 2016 hadde vi rundt 220 aktive deltakere på læringsplattformen vi bruker – Didac trainer.